www.9170.com美东之行

作者:旅游

显示全部7天 收起

第1天
2014-08-26

作者推荐住宿

  • www.9170.com 1

    纽约时代广场W酒店(W New York - Times Square)¥1214起立即预订>

展开更多酒店

第1天
2015-10-01

圣帕特里克教堂 www.9170.com 2

圣帕特里克教堂

www.9170.com 3 www.9170.com 4 www.9170.com 5 www.9170.com 6 www.9170.com 7 www.9170.com 8 www.9170.com 9 www.9170.com 10 www.9170.com 11 第五大道路易威登 www.9170.com 12

第五大道路易威登

普拉达 第五大道 www.9170.com 13

第五大道

第2天
2015-10-02

纽约water way自由女神环岛船 www.9170.com 14

纽约water way自由女神环岛船

www.9170.com 15

纽约water way自由女神环岛船

自由女神像 www.9170.com 16

自由女神像

第3天
2015-10-03

9/11纪念馆和博物馆 www.9170.com 17

9/11纪念馆和博物馆

纽约世贸大厦 www.9170.com 18

纽约世贸大厦

第4天
2015-10-04

W New York Times Square(W New York Times Square) www.9170.com 19

W New York Times Square(W New York Times Square)

www.9170.com 20

W New York Times Square(W New York Times Square)

www.9170.com 21

W New York Times Square(W New York Times Square)

www.9170.com 22

W New York Times Square(W New York Times Square)

洛克菲勒中心 www.9170.com 23

洛克菲勒中心

www.9170.com 24

洛克菲勒中心

www.9170.com 25

洛克菲勒中心

ELEVEN MADISON PARK www.9170.com 26

ELEVEN MADISON PARK

www.9170.com 27

ELEVEN MADISON PARK

www.9170.com 28

ELEVEN MADISON PARK

www.9170.com 29

ELEVEN MADISON PARK

www.9170.com 30

ELEVEN MADISON PARK

www.9170.com 31

ELEVEN MADISON PARK

www.9170.com 32

ELEVEN MADISON PARK

联合国总部 www.9170.com 33

联合国总部

第5天
2015-10-05

Smith & Wollensky www.9170.com 34

Smith & Wollensky

www.9170.com 35

Smith & Wollensky

www.9170.com 36

Smith & Wollensky

www.9170.com 37

Smith & Wollensky

www.9170.com 38

Smith & Wollensky

www.9170.com 39

Smith & Wollensky

纽约州 www.9170.com 40

纽约州

帝国大厦 www.9170.com 41

帝国大厦

www.9170.com 42

帝国大厦

www.9170.com 43

帝国大厦

www.9170.com 44

帝国大厦

www.9170.com 45

帝国大厦

中央公园 www.9170.com 46

中央公园

www.9170.com 47

中央公园

中央公园之旅 www.9170.com 48

中央公园之旅

大都会艺术博物馆 www.9170.com 49

大都会艺术博物馆

第6天
2015-10-06

Norma's www.9170.com 50

Norma's

第7天
2015-10-07

铜牛 www.9170.com 51

铜牛

纽约 www.9170.com 52

纽约

www.9170.com 53

纽约

www.9170.com 54

纽约

www.9170.com 55

纽约

www.9170.com 56

纽约

www.9170.com 57

纽约

www.9170.com 58

纽约

www.9170.com 59

恰逢午休,白领在街头随便吃个简餐

纽约

www.9170.com 60

纽约

www.9170.com 61

纽约

www.9170.com 62

纽约

www.9170.com 63

纽约

www.9170.com 64

纽约

www.9170.com 65

第五大道

纽约

www.9170.com 66

纽约

www.9170.com 67

纽约

www.9170.com 68

纽约

www.9170.com 69

纽约

www.9170.com 70

纽约

www.9170.com 71

街头雕像

纽约

www.9170.com 72

纽约

www.9170.com 73

纽约

9/11纪念馆 www.9170.com 74

新世贸大厦

9/11纪念馆

www.9170.com 75

911遗址

9/11纪念馆

www.9170.com 76

9/11纪念馆

www.9170.com 77

9/11纪念馆

www.9170.com 78

9/11纪念馆

纽约自由塔 www.9170.com 79

纽约自由塔

www.9170.com 80

爱妮岛,早期移民局所在地

纽约自由塔

www.9170.com 81

纽约自由塔

www.9170.com 82

看到自由女神就知道到了美国

纽约自由塔

www.9170.com 83

纽约自由塔

www.9170.com 84

纽约自由塔

纽约三一教堂 www.9170.com 85

三一教堂

纽约三一教堂

www.9170.com 86

纽约三一教堂

华尔街 www.9170.com 87

华尔街

www.9170.com 88

纽约街头

华尔街

www.9170.com 89

华尔街

www.9170.com 90

华尔街

www.9170.com 91

华尔街

www.9170.com 92

华尔街,证券交易所

华尔街

www.9170.com 93

华盛顿早前办公处

华尔街

www.9170.com 94

华尔街

www.9170.com 95

华尔街

华尔街铜牛 www.9170.com 96

华尔街铜牛

www.9170.com 97

华尔街最重要的景点

华尔街铜牛

9/11纪念馆 第五大道 www.9170.com 98

第五大道

www.9170.com 99

第五大道

www.9170.com 100

两边大牌名店林立

第五大道

www.9170.com 101

人鱼线帅哥

第五大道

www.9170.com 102

第五大道

www.9170.com 103

第五大道

www.9170.com 104

第五大道

www.9170.com 105

第五大道

www.9170.com 106

全球最大的苹果店

第五大道

本文由www.9170.com发布,转载请注明来源

关键词: